lưu ý khi viết thư cảm ơn

Những điều cần phải lưu ý khi viết thư cảm ơn sau phỏng vấn

Sẽ không nói quá nhiều nhưng đủ để chứng tỏ năng lực hoàn toàn phù hợp với công việc. Một buổi phỏng vấn sẽ không